โนม Rain Forest ชุด 4 สี

โนม Rain Forest ชุดละ 4 สี

ส่วนประกอบ / ขนาด

  • ไม้ยางพารา
  • ผ้าสักหลาด (felt)
  • ไหมพรม
  • ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

  • DSC_0044.JPG
    โนม Oak Forest ชุดละ 4 สีส่วนประกอบ / ขนาดไม้ยางพาราผ้าสักหลาด (felt)ไหมพรมขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร
Visitors: 31,412