โนม Forest

โนม Forest มีให้เลือก 2 โทน ชุดละ 4 สี

เพื่อจินตนาการที่ไม่ถูกกำหนดขอบเขตตายตัว เด็กควรมีอิสระทางความคิดในการเล่นของเล่นใด ๆ ของเล่นที่เหมาะสมจึงควรมีลักษณะที่ไม่กำหนดกรอบความคิด หรือมีวิธีเล่นเพียงแบบเดียว

ส่วนประกอบ / ขนาด

  • ไม้ยางพารา
  • ผ้าสักหลาด (Acrylic felt)
  • ไหมพรม
  • ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

  • DSC_0030.JPG
    โนม Rain Forest ชุดละ 4 สี ส่วนประกอบ / ขนาด ไม้ยางพารา ผ้าสักหลาด (felt) ไหมพรม ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

  • DSC_0044.JPG
    โนม Oak Forest ชุดละ 4 สีส่วนประกอบ / ขนาดไม้ยางพาราผ้าสักหลาด (felt)ไหมพรมขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร
Visitors: 30,939