โนมเดี่ยว

โนมเดี่ยว

มีให้เลือกหลากหลายสี หลายโทน หลายแบบ สามารถเลือกจับคู่จับกลุ่มเองได้ตามจินตนาการของตนเอง 

เพื่อจินตนาการที่ไม่ถูกกำหนดขอบเขตตายตัว เด็กควรมีอิสระทางความคิดในการเล่นของเล่นใด ๆ ของเล่นที่เหมาะสมจึงควรมีลักษณะที่ไม่กำหนดกรอบความคิด หรือมีวิธีเล่นเพียงแบบเดียว  

ส่วนประกอบ / ขนาด

  • ไม้ยางพารา
  • ผ้าสักหลาด (Acrylic felt)
  • ไหมพรม
  • ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร
Visitors: 31,552