โนมกรีน - ชุดเด็กหญิง 5 สี

ชุดเด็กหญิง มี 5 สี

ส่วนประกอบ

  • ไม้ยางพารา
  • ผ้าสักหลาด (felt)
  • ไหมพรม
  • ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

  • handmade toy ของเล่นทางเลือก ปลอดภัยต่อเด็ก ของที่ระลึก ชำร่วย ของขวัญ
    ชุดเด็กชาย มี 5 สี ส่วนประกอบ ไม้ยางพารา ผ้าสักหลาด (felt) ไหมพรม ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร
Visitors: 30,994