โนมกรีน - Gnome green

โนมกรีน - Gnome Green

เพื่อจินตนาการที่ไม่ถูกกำหนดขอบเขตตายตัว เด็กควรมีอิสระทางความคิดในการเล่นของเล่นใด ๆ ของเล่นที่เหมาะสมจึงควรมีลักษณะที่ไม่กำหนดกรอบความคิด หรือมีวิธีเล่นเพียงแบบเดียว

ส่วนประกอบ / ขนาด

  • ไม้ยางพารา
  • ผ้าสักหลาด (Acrylic felt)
  • ไหมพรม
  • ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

  • handmade toy ของเล่นทางเลือก ปลอดภัยต่อเด็ก ของที่ระลึก ชำร่วย ของขวัญ
    ชุดเด็กหญิง มี 5 สี ส่วนประกอบ ไม้ยางพารา ผ้าสักหลาด (felt) ไหมพรม ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

  • handmade toy ของเล่นทางเลือก ปลอดภัยต่อเด็ก ของที่ระลึก ชำร่วย ของขวัญ
    ชุดเด็กชาย มี 5 สี ส่วนประกอบ ไม้ยางพารา ผ้าสักหลาด (felt) ไหมพรม ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร
Visitors: 31,413