แนะนำตัว

Simple Toys ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายต่อเด็ก จึงเหมาะสำหรับ

    • เป็นตัวละครเล่นให้เด็กชมได้ทุกวัย
    • เป็นของเล่นสำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถม 2
    • เป็นของสะสมสำหรับเด็กวัยประถม จนถึงวัยรุ่น
    • เป็นของขวัญ ของที่ระลึก และของแต่งบ้าน
    • จัดกิจกรรมงานประดิษฐ์ในเทศกาลต่าง ๆ

 

ของเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการไปตามวัย สำหรับเด็ก ๆ ของพวกเรา ควรเป็นแบบไหน ?

ของขวัญที่ผู้รับจะรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้ให้ ควรเป็นแบบไหน ?

 

ร้าน Simple Toys ทำของเล่นด้วยมือจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก โดยใส่ความคิดผสมความตั้งใจ (handmade toys from hand heart head) สำหรับเด็กอนุบาล เด็กประถม และเป็นของสะสม ของขวัญสำหรับวัยรุ่น เป็นของที่ระลึกงานต่าง ๆ ของแต่งบ้าน ที่ประณีตสวยงาม

ของเล่นทุกชิ้นถูกออกแบบให้มีความน่ารัก สวยงามประณีต พร้อมทั้งเรื่องราวสอดแทรก เป็นสื่อแทนความหมายต่าง ๆ สามารถเล่นประกอบนิทาน หรือบทเรียนต่าง ๆ เพื่อปลูกจินตนาการอย่างไร้ขอบเขตของผู้เล่น และผู้ชม ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

สามารถสั่งซื้อเป็นชุดได้ตามเรื่องราวที่เราจัด หรือจะเลือกผสมเรื่องราวเองตามจินตนาการของแต่ละคน หรือจะนำวัตถุดิบไปทำเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำของเล่นตามเรื่องราวแห่งจินตนาการของตนเอง

Visitors: 31,413