ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย

        จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด

        โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้ง และต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ  จึงอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ใหม่ต่อแนวความคิดของสไตเนอร์  ผู้อ่านเล่มนี้จึงควรมีพื้นฐานมาก่อนพอสมควร

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย คัดจากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ จัดทำโดย รัถยาคม

        สิ่งต่างๆ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในชีวิตภายภาคหน้า จะเกิดขึ้นในช่วงปีแรกๆ ของวัยเด็ก  สิ่งใดก็ตามที่กระทำไปด้วยดีหรือไม่ดีต่อเด็กในระยะปฐมวัย  จะปรากฏออกมาในผู้ใหญ่ในรูปของความสามารถหรือความบกพร่อง สุขภาพหรือโรคภัย  เราจึงต้องตระหนักถึงสิ่งที่กระทำต่อเด็กในวัยนี้ให้ถ่องแท้   เพื่อจะได้ทำผิดต่อเด็กให้น้อยที่สุด   ปัญญาญาณของดร. รูดอล์ฟ สไตเนอร์ที่ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้  จะช่วยให้เราเข้าใจเด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น เข้าใจถึงบทบาทภารกิจของเราที่มีต่อเขา ผลที่เกิดขึ้นอาจเปลี่ยนชะตากรรมของเด็กได้

        ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของครูอนุบาล  แต่เนื้อหาสาระก็ให้ประโยชน์ต่อครูทุกระดับไปจนถึงประถมและมัธยมด้วย  เนื่องจากแต่ละช่วงวัยต่างก็คาบเกี่ยวเชื่อมโยงส่งผลถึงกัน

ขนาดรูปเล่ม: 14.5 X 21 ซม.
จำนวน: 112 หน้า


 • DSC_0297.JPG
  ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เข...

 • DSC_0293.JPG
  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไ...

 • DSC_0252.JPG
  บันทึกคำบรรยายขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของปัญโญทัยสำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์Toward Creativity and Humanity จั...

 • DSC_0261.JPG
  Elizabeth M. Gruneliusผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมันและเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข...

 • DSC_0265.JPG
  FreyaJaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย รากฐานพัฒนาการชีว...

 • DSC_0255.JPG
  ทุกวิชาในหลักสูตรวอลดอร์ฟเริ่มต้นและจบลงด้วยมนุษย์ การเรียนรู้เป็นโภชนาการหล่อเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเด็ก กระบวนการจะผ่านทั้งหัวใจและมือ ควบคู่ไปกับสมอง เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ...
Visitors: 31,413