ศิลปะการสอนที่มีชีวิต

        ทุกวิชาในหลักสูตรวอลดอร์ฟเริ่มต้นและจบลงด้วยมนุษย์  การเรียนรู้เป็นโภชนาการหล่อเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเด็ก  กระบวนการจะผ่านทั้งหัวใจและมือ ควบคู่ไปกับสมอง เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในมนุษย์และโลกที่ตนอาศัยอยู่

        วัยเด็กคือช่วงเวลาที่มนุษย์เราจะผ่านการเตรียมตัวเพื่อไปมีส่วนร่วมในการแบกรับความรับผิดชอบต่อโลกร่วมกับเพื่อนมนุษย์ทั้งมวล  การศึกษาคือมรรควิธีที่เราใช้เพื่อตระเตรียมเด็กไปสู่จุดนั้น  ในยุคสมัยแห่งวัตถุนิยมและการแข่งขันดังปัจจุบัน  เด็กถูกเร่งเร้าให้รีบเติบโต รีบก้าวสู่วัยผู้ใหญ่จนแทบไม่มีโอกาสได้เป็นเด็ก  ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากนี้  วอลดอร์ฟยึดมั่นในความเคารพต่อธรรมชาติของเด็กเสมอมา และพยายามปกป้องวัยเด็กจากการคุกคามของมลพิษทางสังคมทุกรูปแบบมาโดยตลอด  การศึกษาแนววอลดอร์ฟพัฒนาขึ้นมาจากการพินิจภาพของมนุษย์อย่างรอบด้านและถ้วนทั่ว  การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปจากความเข้าใจในธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  หลักสูตรจะคลี่คลายไปตามพัฒนาการของเด็ก  สอดรับกับธรรมชาติของเด็กตลอดทุกช่วงวัย

ศิลปะการสอนที่มีชีวิต Teaching as a Lively Art

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปล จาก Teaching as a Lively Art โดย Marjorie Spock

ขนาดรูปเล่ม: 15 X 21 ซม.
จำนวน: 214 หน้า

 


 • DSC_0297.JPG
  ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เข...

 • DSC_0293.JPG
  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไ...

 • DSC_0252.JPG
  บันทึกคำบรรยายขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของปัญโญทัยสำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์Toward Creativity and Humanity จั...

 • DSC_0261.JPG
  Elizabeth M. Gruneliusผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมันและเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข...

 • DSC_0265.JPG
  FreyaJaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย รากฐานพัฒนาการชีว...

 • DSC_0248.JPG
  จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้ง และต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
Visitors: 30,994