รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย

        Freya Jaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ  ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย

รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปล จาก Work and Play in Early Childhood โดย Freya Jaffke

        เด็กปฐมวัยอยู่ในภาวะไร้การปกป้อง  จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวอย่างเต็มที่  สิ่งที่ผู้ใหญ่เราสามารถกระทำได้เพื่อช่วยให้เด็กได้รับอิทธิพลที่ดีก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็ก  ด้วยการตระหนักถึงพฤติกรรมของตัวเรา  ตระหนักถึงวิธีที่เราทำงานต่างๆ …  วิธีที่เราพูดคุยกับผู้อื่น ดูแลผู้อื่น  วิธีที่เราสร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเรา

        เด็กจะสังเกตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้  แล้วสร้างแบบพฤติกรรมของตนตามตัวอย่างที่พบเห็นรอบตัว  โดยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าไหนเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผล  ไหนเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผล 

        ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเด็ก  จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กคนนั้นไปด้วย  ใครก็ตามที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเด็กจึงสมควรเรียนรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไร  เพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของเด็ก  หรืออย่างน้อยก็ไม่ไปบ่อนทำลายสร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาของเด็ก

ขนาดรูปเล่ม: 14 X 21 ซม.
จำนวน: 87 หน้า


 • DSC_0297.JPG
  ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เข...

 • DSC_0293.JPG
  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไ...

 • DSC_0252.JPG
  บันทึกคำบรรยายขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของปัญโญทัยสำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์Toward Creativity and Humanity จั...

 • DSC_0261.JPG
  Elizabeth M. Gruneliusผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมันและเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข...

 • DSC_0255.JPG
  ทุกวิชาในหลักสูตรวอลดอร์ฟเริ่มต้นและจบลงด้วยมนุษย์ การเรียนรู้เป็นโภชนาการหล่อเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเด็ก กระบวนการจะผ่านทั้งหัวใจและมือ ควบคู่ไปกับสมอง เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ...

 • DSC_0248.JPG
  จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้ง และต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
Visitors: 30,939