อนุบาลวอลดอร์ฟ ปฐมบทแห่งการเรียนรู้

Elizabeth M. Grunelius ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมันและเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อนุบาลวอลดอร์ฟ ปฐมบทแห่งการเรียนรู้

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปล จาก Early Childhood Education and the Waldorf School Plan โดย Elizabeth M. Grunelius

 

        ลักษณะเด่นประการหนึ่งในยุคสมัยของเราก็คือ ขณะที่ช่วงชีวิตของมนุษย์โดยเฉลี่ยแล้วยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ   ช่วงวัยเด็กกลับหดสั้นลงเรื่อยๆ ยิ่งนับวันระยะก่อนวัยเรียน ก็ยิ่งถูกมองด้วยแนวคิดที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะใช้ช่วงเวลานี้เก็บรับข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมากขึ้นทุกที  โดยวิถีทางเลือกนี้เองที่เราได้เร่งให้เด็กก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้น  นี่คือการท้าทายที่สำคัญที่สุดต่อการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

        ที่โรงเรียนอนุบาลของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ เรามิได้มุ่งหมายจะเร่งให้ดอกไม้แห่งการเรียนรู้ผลิช่อก่อนเวลาอันควร ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่นิยมชมชื่นปานใดก็ตาม  เราใคร่จะก้าวข้ามความพึงพอใจเฉพาะหน้าเช่นนั้นไปเสีย และพุ่งความสนใจไปยังความดีงามในบั้นปลายของเด็ก ตลอดจนปกป้องวัยเด็กของเขาเอาไว้มากกว่า

ขนาดรูปเล่ม: 14 X 20 ซม.
จำนวน: 72 หน้า 


 • DSC_0297.JPG
  ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เข...

 • DSC_0293.JPG
  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไ...

 • DSC_0252.JPG
  บันทึกคำบรรยายขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของปัญโญทัยสำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์Toward Creativity and Humanity จั...

 • DSC_0265.JPG
  FreyaJaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย รากฐานพัฒนาการชีว...

 • DSC_0255.JPG
  ทุกวิชาในหลักสูตรวอลดอร์ฟเริ่มต้นและจบลงด้วยมนุษย์ การเรียนรู้เป็นโภชนาการหล่อเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเด็ก กระบวนการจะผ่านทั้งหัวใจและมือ ควบคู่ไปกับสมอง เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ...

 • DSC_0248.JPG
  จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้ง และต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
Visitors: 31,552