สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์

        บันทึกคำบรรยายขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของ ปัญโญทัย  สำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ

สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์ Toward Creativity and Humanity

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลและเรียบเรียง จากการบรรยาย Toward Creativity and Humanity โดย Joan Almon ประธานร่วมสมาคมปฐมวัยวอลดอร์ฟแห่งทวีปอเมริกาเหนือ

        ถ้าต้องการให้ลูกศรพุ่งไปข้างหน้าก็ต้องเหนี่ยวสายธนูไปข้างหลัง  การให้การศึกษาเด็กก็เช่นเดียวกัน  หรืออาจเทียบได้กับหนอนผีเสื้อ  เราไม่สามารถจะจับมันมาเด็ดปีกทิ้ง  ต้องปล่อยให้มันทอใยมาห่อหุ้มร่าง  อยู่ในสภาพดักแด้ไปจนกว่าจะถึงเวลาออกมาเป็นผีเสื้อโบยบินได้อย่างเสรี

        ถ้าเราเคารพกฎเกณฑ์การพัฒนาของเด็ก  เราก็จะให้เด็กเริ่มต้นอย่างช้าๆ ดุจเดียวกับดักแด้  เพื่อให้เด็กได้ผ่านประสบการณ์ช่วงปฐมวัยอย่างครบถ้วน  แล้วจึงค่อยๆ เติบโตเป็นอิสระ  เป็นปัจเจกชนที่ปีกกล้าขาแข็งพร้อมที่จะเผชิญกับโลกยุคใหม่

        “ดิฉันคิดว่าเราทุกคนต่างก็ต้องการให้ลูกหลานของเราเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะเป็นไปได้  พรั่งพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์อยู่ในตัว  ซึ่งก็หมายความว่าเราต้องการให้เขาเป็นนักคิดที่ดี  สามารถหาทางออกใหม่ ๆ ให้แก่โลก  ตลอดจนแก้ไขปัญหานานัปการที่มีอยู่ได้  เราต้องการให้เขามีจิตใจดีงาม  เพื่อเขาจะได้สัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความรักความเมตตาอย่างแท้จริง  เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ เอื้ออาทรต่อโลก  รวมทั้งมีพลังเจตจำนงที่จะแปรความคิดดังกล่าวและความเอื้ออาทรเหล่านั้นมาสู่โลกแห่งการปฏิบัติได้  นี่คือความหมายของการเป็นคนเต็มคน...”

ขนาดรูปเล่ม: 14 X 20 ซม.
จำนวน: 98 หน้า

 


 • DSC_0297.JPG
  ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เข...

 • DSC_0293.JPG
  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไ...

 • DSC_0261.JPG
  Elizabeth M. Gruneliusผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมันและเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข...

 • DSC_0265.JPG
  FreyaJaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย รากฐานพัฒนาการชีว...

 • DSC_0255.JPG
  ทุกวิชาในหลักสูตรวอลดอร์ฟเริ่มต้นและจบลงด้วยมนุษย์ การเรียนรู้เป็นโภชนาการหล่อเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเด็ก กระบวนการจะผ่านทั้งหัวใจและมือ ควบคู่ไปกับสมอง เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ...

 • DSC_0248.JPG
  จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้ง และต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
Visitors: 31,552