หัวเลี้ยวหัวต่อ เด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง

        การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น  เพื่อที่เราจะได้ช่วยประคับประคองเขา นำทางเขาก้าวผ่านห้วงเวลาอันล่อแหลมนี้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ติดอยู่ในกับของกระแสสังคม

หัวเลี้ยวหัวต่อ เด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการอยู่กับวัยรุ่นด้วยความเข้าใจ

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Between Form and Freedom โดย Betty Staley

        วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่  นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่  ช่วงเวลาแห่งการก้าวไปสู่พัฒนาการขั้นใหม่  สิ่งใหม่ๆ หลายมิติก่อเกิดขึ้นในตัวเขา  อุดมคติ ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของเราทุกวันนี้  ก่อเกิดขึ้นมาก็ในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนั่นเอง  ความทรงจำถึงสิ่งที่เรากระทำไปในช่วงนั้น  ยังคงอยู่กับเราที่เป็นผู้ใหญ่จนทุกวันนี้  ความคิดที่เราเคยใคร่ครวญ  ผู้คนที่เราเคยชื่นชม  ภาพที่เราเคยมีต่อตัวเอง  ทั้งหมดนี้ดำรงอยู่ในบุคลิกภาพของเราที่เป็นผู้ใหญ่  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะของวัยรุ่นและสิ่งที่เขาเผชิญได้ดีขึ้น

        ประสบการณ์อันยาวนานของ Betty Staley ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ผสานกับมุมมองอันล้ำลึกของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ผู้ริเริ่มมนุษยปรัชญา จะช่วยให้เรารู้จักวัยรุ่นที่อยู่กับเราได้ดีขึ้น เพื่อที่เราจะได้ช่วยประคับประคองเขา นำทางเขาก้าวผ่านห้วงเวลาอันล่อแหลมนี้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองได้  โดยไม่ติดอยู่ในกับของกระแสสังคม

ขนาดรูปเล่ม: 14.5 X 21 ซม.
จำนวน: 400 หน้า

 


 • DSC_0297.JPG
  ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เข...

 • DSC_0252.JPG
  บันทึกคำบรรยายขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของปัญโญทัยสำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์Toward Creativity and Humanity จั...

 • DSC_0261.JPG
  Elizabeth M. Gruneliusผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมันและเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข...

 • DSC_0265.JPG
  FreyaJaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย รากฐานพัฒนาการชีว...

 • DSC_0255.JPG
  ทุกวิชาในหลักสูตรวอลดอร์ฟเริ่มต้นและจบลงด้วยมนุษย์ การเรียนรู้เป็นโภชนาการหล่อเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเด็ก กระบวนการจะผ่านทั้งหัวใจและมือ ควบคู่ไปกับสมอง เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ...

 • DSC_0248.JPG
  จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้ง และต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
Visitors: 30,994