เปิดประตูยามราตรี

แปลและเรียบเรียงโดย ชวิน โพธิวัชร์

       ชวิน โพธิวัชร์ คัดสรรนิทานหลากหลายแนวจากชนชาติต่าง ๆ ของจีนมาแปลเป็นภาษาไทย  รวบรวมเป็นเล่ม  จัดพิมพ์เป็นโครงงานชั้นม. 6         อันเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการเรียนปีสุดท้ายของโรงเรียนปัญโญทัย

ขนาดรูปเล่ม: 13 X 18.5 ซม.
จำนวน: 130 หน้า


  • DSC_0283.JPG
    อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำ...

  • DSC_0288.JPG
    อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำ...

  • DSC_0279.JPG
    ในวัยเด็ก พริม สุกแสงฉาย ผู้จัดทำหนังสือนิทานเล่มนี้ในฐานะโครงงานชั้นม. 6 รร. ปัญโญทัย ชื่นชอบการฟังนิทานเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อย้อนกลับไปอ่านนิทานเหล่านั้นเมื่อโตแล้ว ก็รู้สึกอั...
Visitors: 31,413