ดวงตะวันนำมาซึ่งทิวาวาร นิทานกริมส์

       ในวัยเด็ก พริม สุกแสงฉาย ผู้จัดทำหนังสือนิทานเล่มนี้ในฐานะโครงงานชั้นม. 6  รร. ปัญโญทัย  ชื่นชอบการฟังนิทานเป็นอย่างยิ่ง  และเมื่อย้อนกลับไปอ่านนิทานเหล่านั้นเมื่อโตแล้ว  ก็รู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งที่พบว่า  นิทานแสนสนุกที่ตนเคยฟังอย่างไม่รู้เบื่อสมัยเป็นเด็กนั้น  กลับมีความเป็นจริงแห่งชีวิตอันลึกซึ้งแฝงเร้นเอาไว้มากมายในทุกๆ เรื่อง

แปลและเรียบเรียงโดย พริม สุกแสงฉาย

       ทุกๆ ครั้งที่เด็กๆ ได้ฟังนิทาน  พวกเขามิเพียงได้รับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น  แต่ยังดูดซับถึงแก่นแท้ที่แฝงเร้นอยู่ภายในนิทานซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและหล่อหลอมจิตใจของพวกเขาอย่างไม่รู้ตัว  พร้อมกับประทับอยู่ในความทรงจำเพื่อรอวันผลิดอกออกผลในวันหนึ่งข้างหน้า  ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กๆ ควรจะได้ฟังนิทานที่มีคุณค่า  และมีรูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา

       จากความสนเท่ห์ที่เห็นนิทานเก่าแก่เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อเด็กริมขอบที่พริมเคยไปช่วยดูแลขณะฝึกงานบริการสังคมระหว่างเรียน  เธอจึงแปลและจัดพิมพ์หนังสือนิทานเล่มนี้ขึ้น  พร้อมทั้งอุทิศรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายแก่องค์กรสาธารณกุศล

ขนาดรูปเล่ม: 13 X 18.5 ซม.
จำนวน: 130 หน้า

 


  • DSC_0283.JPG
    อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำ...

  • DSC_0288.JPG
    อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำ...

  • DSC_0269.JPG
    แปลและเรียบเรียงโดย ชวิน โพธิวัชร์ ชวิน โพธิวัชร์ คัดสรรนิทานหลากหลายแนวจากชนชาติต่าง ๆ ของจีนมาแปลเป็นภาษาไทย รวบรวมเป็นเล่ม จัดพิมพ์เป็นโครงงานชั้นม. 6 อันเป็นส่วนสำคัญของหลัก...
Visitors: 30,994