เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง เล่ม 2 (ปกชมพู)

       อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น

       "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยจัดแยกไว้ตามวัย พร้อมด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้นิทานกับเด็ก

       สำหรับเด็กเล็ก  สาระที่เหมาะสมสำหรับวัยของเขาจึงเป็นเรื่องราวจากยุคสมัยที่อยู่ห่างไกลจากปัจจุบันมากที่สุด  หาใช่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือสถานการณ์ปัจจุบันของโลกไม่  หากเป็นเรื่องราวดั้งเดิมที่สุดของมนุษย์  นั่นคือนิทานซึ่งเล่าขานถึงเส้นทางการพัฒนาตนของคนเรา และช่วยปูพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้แก่เด็ก

       นิทานมาจากห้วงลึกที่สุดของจิตมนุษย์  จึงเป็นวรรณกรรมที่เหมาะสมต่อความรู้สึกนึกคิดและหัวใจของเด็กมากที่สุด ชนิดที่ไม่มีวรรณกรรมอื่นใดเทียบได้  เป็นการนำปรีชาญาณทางจิตวิญญาณอันมั่งคั่งมาแสดงออกในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด

ขนาดรูปเล่ม: 15 X 21 ซม.
จำนวน: 160 หน้า


  • DSC_0283.JPG
    อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำ...

  • DSC_0279.JPG
    ในวัยเด็ก พริม สุกแสงฉาย ผู้จัดทำหนังสือนิทานเล่มนี้ในฐานะโครงงานชั้นม. 6 รร. ปัญโญทัย ชื่นชอบการฟังนิทานเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อย้อนกลับไปอ่านนิทานเหล่านั้นเมื่อโตแล้ว ก็รู้สึกอั...

  • DSC_0269.JPG
    แปลและเรียบเรียงโดย ชวิน โพธิวัชร์ ชวิน โพธิวัชร์ คัดสรรนิทานหลากหลายแนวจากชนชาติต่าง ๆ ของจีนมาแปลเป็นภาษาไทย รวบรวมเป็นเล่ม จัดพิมพ์เป็นโครงงานชั้นม. 6 อันเป็นส่วนสำคัญของหลัก...
Visitors: 30,994