ชุดโนม forest

วัสดุในการทำโนม พร้อมด้วย Pattern และขั้นตอนอย่างละเอียด ลูกค้าสามารถนำวัสดุไปทำเองได้ง่าย ๆ และสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำของเล่นตามเรื่องราวแห่งจินตนาการของตนเอง

สามารถเลือสีเองได้ตามใจชอบ โดยเลือกจากเมนู โนมเดี่ยว

ประกอบด้วย

  • ตุ๊กตาไม้ (Peg Doll) เด็กชาย 1 ชิ้น
  • ตุ๊กตาไม้ (Peg Doll) เด็กหญิง 1 ชิ้น
  • ผ้าสักหลาดชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ชิ้น 2 สี
  • ไหม 2 ชุด 2 สี
  • แบบ (Pattern) พร้อมคำอธิบาย

  • DSC_0140.JPG
    วัสดุในการทำโนม พร้อมด้วย Pattern และขั้นตอนอย่างละเอียด ลูกค้าสามารถนำวัสดุไปทำเองได้ง่าย ๆ และสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำของเล่นตามเรื่องราวแห่งจินตนาการของตนเอ...
Visitors: 31,552