ชุดพ่อแม่ 2 ชิ้น

ส่วนประกอบ / ขนาด

 • ไม้ยางพารา
 • ขนาดโดยประมาณ ก. x ส
 • พ่อ - แม่ = 3 - 4 x 8.7 เซนติเมตร
 • สินค้าแต่ละชิ้นอาจจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากเป็นงานทำมือ (handmade)

 • DSC_0310.JPG
  ส่วนประกอบ / ขนาด ไม้ยางพารา ขนาดโดยประมาณ ก. x ส เด็กชาย - หญิง = 2 - 2.5 x 5.3เซนติเมตร สินค้าแต่ละชิ้นอาจจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากเป็นงานทำมือ (handmade)

 • DSC_0313.JPG
  ส่วนประกอบ / ขนาด ไม้ยางพารา ขนาดโดยประมาณ ก. x ส เบบี๋ = 2.4 x 4เซนติเมตร สินค้าแต่ละชิ้นอาจจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากเป็นงานทำมือ (handmade)

 • DSC_0325.JPG
  ส่วนประกอบ / ขนาด ไม้ยางพารา ขนาดโดยประมาณ ก. x ส พ่อ - แม่ = 3 - 4 x 8.7 เซนติเมตร เด็กชาย - หญิง = 2 - 2.5 x 5.3เซนติเมตร สินค้าแต่ละชิ้นอาจจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจา...

 • DSC_0329.JPG
  ส่วนประกอบ / ขนาด ไม้ยางพารา ขนาดโดยประมาณ ก. x ส พ่อ - แม่. = 3 - 4 x 8.7 เซนติเมตร เด็กชาย - หญิง = 2 - 2.5 x 5.3เซนติเมตร เบบี๋ = 2.4 x 4เซนติเมตร สินค้าแต่ละชิ้นอาจจะมีขนาดแ...
Visitors: 31,552