โนมสีรุ้ง - โทน 2 ชุด 7 สี

ชุดเด็กหญิงหรือเด็กชาย มี 7 สี

ส่วนประกอบ / ขนาด

 • ไม้ยางพารา
 • ผ้าสักหลาด (Acrylic felt)
 • ไหมพรม
 • ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

 • DSC_0131.JPG
  ชุดเด็กหญิงหรือเด็กชายมี 7 สี ส่วนประกอบ / ขนาดไม้ยางพาราผ้าสักหลาด (Acrylic felt)ไหมพรมขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

 • DSC_0133.JPG
  ชุดเด็กหญิงหรือเด็กชาย มี 6 สี ส่วนประกอบ / ขนาดไม้ยางพาราผ้าสักหลาด (Acrylic felt)ไหมพรมขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร

 • DSC_0097.JPG
  ชุดเด็กหญิงหรือเด็กชายมี 6 สี ส่วนประกอบ / ขนาดไม้ยางพาราผ้าสักหลาด (Acrylic felt)ไหมพรมขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 4 x 10 เซนติเมตร
Visitors: 31,412