เด็กคือศิลปินโดยสัญชาตญาณ

จากหนังสือ โรงเรียนวอลดอร์ฟ ศิลปะการสอนที่มีชีวิต

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก TEACHING AS A LIVELY ART โดย Marjorie Spock

“เด็กคือศิลปินโดยสัญชาตญาณ”

“...สำหรับเด็กชั้นประถมต้น การเคลื่อนไหวนิ้วมือ การพูด และการคิด มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ... นิ้วมือที่คล่องแคล่วช่วยให้พูดได้จะแจ้งและคิดได้อย่างมีชีวิตชีวา...”

“...เด็ก ๆ ที่ผ่านกิจกรรมก่อนวัยเรียนซึ่งช่วยให้มือฉลาด นิ้วใช้การได้คล่องแคล่วนั้น จะใช้ภาษาได้ชัดเจน ใช้ความคิดได้ฉับไว...”

“...ดนตรี คือ ศิลปะที่อยู่ภายในที่สุด มันเข้าถึงส่วนลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่นใด ส่วนลึกในธรรมชาติของมนุษย์พบหนทางที่จะแสดงออกได้โดยผ่านดนตรี ซึ่งไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีวันได้รับการเปิดเผยออกมาเลย การสร้างหรือฟังดนตรี คือการพบกับความงามโดยตรงที่สุด ดนตรีเป็นศิลปะที่เป็นส่วนตัวที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็มีลักษณะสังคมมากที่สุดอย่างหนึ่ง ดนตรีส่งผลอย่างลึกซึ้งในทางกล่อมเกลา และยกระดับผู้ที่เปิดใจออกรับอิทธิพลของมัน...”


  • DSC_0265.JPG
    จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

  • DSC_0266.JPG
    จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

  • Playing4.JPG
    จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...
Visitors: 31,552