เด็กจะนึกถึงสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke

รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุษยปรัชญา

“...เด็กจะนึกถึงสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ผู้ใหญ่บางคนอาจรู้สึกเศร้าใจ คิดว่าเด็กไม่สามารถเล่นอย่างมีสมาธิได้ แต่ความต่อเนื่องของวิธีที่เด็กวัยนี้เล่นนั่นแหละเป็นสิ่งที่มาจากสมาธิ เราต้องยอมรับว่าการเล่นแบบนี้อาจสร้างความวุ่นวายขึ้นได้ไม่น้อย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นความวุ่นวายที่มีความหมายเพราะมีผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์เสมอ เมื่อเด็กผ่านพ้นวัย 5 ขวบไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผู้ใหญ่สามารถให้เวลาเก็บข้าวของได้หลังจากเด็กเล่นเสร็จแล้ว และสามารถเป็นแบบอย่างได้ด้วยการช่วยเก็บด้วยตนเอง วิธีนี้จะช่วยให้การเก็บของกลายเป็นกิจวัตรที่คุ้นเคยและน่าสนุก แทนที่จะเป็นงานน่าเบื่อซึ่งต้องทำอย่างโดดเดี่ยว...”


  • DSC_0265.JPG
    จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

  • DSC_0266.JPG
    จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

  • DSC_0255.JPG
    จากหนังสือ โรงเรียนวอลดอร์ฟ ศิลปะการสอนที่มีชีวิต จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก TEACHING AS A LIVELY ART โดย Marjorie Spock “เด็กคือศิลปินโดยสัญชาตญาณ” “...สำหรับเ...
Visitors: 31,552