ลักษณะเด่นของการเล่นในวัยนี้

จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย

จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke

รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุษยปรัชญา

“...ลักษณะเด่นของการเล่นในวัยนี้ คือ ได้รับแรงกระตุ้นจากสภาพการณ์ภายนอก ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องมีสิ่งของใกล้ตัวให้เด็กนำมาเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งของดังกล่าวจะต้องไม่สำเร็จรูป เพื่อให้เด็กสามารถใช้จินตนาการแปลงสิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นสิ่งอื่นที่เคยเห็นมาก่อนได้ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการภายในของเด็ก “ความมั่นคงแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือเกิดจากการทำงานที่ต้องใช้มือฉันใด สมองและอวัยวะทางกายอื่น ๆ ของมนุษย์ก็พัฒนาไปตามแนวทางที่เหมาะสมหากได้รับภาพประทับที่เหมาะสมจากสิ่งแวดล้อมฉันนั้น...”


  • DSC_0265.JPG
    จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

  • Playing4.JPG
    จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

  • DSC_0255.JPG
    จากหนังสือ โรงเรียนวอลดอร์ฟ ศิลปะการสอนที่มีชีวิต จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก TEACHING AS A LIVELY ART โดย Marjorie Spock “เด็กคือศิลปินโดยสัญชาตญาณ” “...สำหรับเ...
Visitors: 31,413