โนมท้องฟ้า - ชุดเด็กหญิง 4 สี

ชุดเด็กหญิง มี 4 สี 4 ปรากฏการณ์

ส่วนประกอบ

  • ไม้ยางพารา
  • ผ้าสักหลาด (felt)
  • ไหมพรม
  • น้ำยาเคลือบไม้ธรรมชาติ
  • สีน้ำ
Visitors: 30,994