หนังสือนิทานที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย เพื่อรักษาวัยแห่งจินตนาการให้เหมาะสม

        "เราไม่ได้เล่านิทานให้เด็กฟังเพียงเพื่อเสริมจินตนาการของเด็กเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้นเราก็อาจหยิบเรื่องเพ้อฝันหรือนิทานสมัยใหม่อะไรมาเล่าก็ได้ แต่ที่ต้องขุดนิทานพื้นบ้านเก่า ๆ ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณมาเล่า ก็เพราะนิทานเหล่านั้นถ่ายทอดปรีชาญาณของบรรพบุรุษของเราในยุคสมัยที่มนุษย์ยังเข้าถึงโลกทางจิตวิญญาณได้ นิทานจึงสามารถสื่อความหมายและตอบสนองความต้องการภายในของเด็กเล็ก ๆ ได้ เพราะเนื้อหาและจินตนาการของนิทานสอดคล้องกับสภาวะสำนึกของเด็ก เด็กจึงรับเนื้อหาได้ง่ายกว่า ลึกซึ้งกว่า เมื่อเราเข้าหาเขาด้วยสภาวะสำนึกของผู้ใหญ่ ด้วยสภาวะสำนึกของเราเป็นไปโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงภายนอกและแยกตัวออกมา ส่วนสภาวะสำนึกของเด็กเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและพาตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วย" (จาก เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง 2)

        ความตระหนักรู้และความเข้าใจของผู้ใหญ่ ต่อธรรมชาติอันละเอียดอ่อนของเด็ก จะช่วยให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีพัฒนาการที่ดี ที่เหมาะสมและมีความสุข สามารถปกป้องเด็ก ๆ จากสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ได้ การเลี้ยงดูเด็ก ๆ คือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่สำคัญมากของผู้ใหญ่ การเลี้ยงดูเด็ก ๆ อย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนามนุษย์

หนังสือนิทานเหล่านี้จึงเป็นขุมทรัพย์ของผู้ใหญ่ ที่

  • ต้องการเข้าใจธรรมชาติของเด็ก ๆ
  • ต้องการเห็นเด็ก ๆ มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมไปตามวัยอย่างมีความสุข
  • ต้องการปกป้องเด็ก ๆ จากสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ
  • ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  • ต้องการเลี้ยงดูเด็ก ๆ อย่างถูกต้อง
  • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์

โปรดทราบ

        รายได้จากการขายหนังสือทั้งหมดเป็นของ รัถยาคม ผู้จัดทำหนังสือ และผู้เผยแพร่การศึกษาวอลดอร์ฟบนพื้นฐานมนุษยปรัชญา ติดต่อ waldorfthai@hotmail.com


 • DSC_0283.JPG
  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำ...

 • DSC_0288.JPG
  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงร่างกายของเด็กฉันใด นิทานก็เป็นสิ่งจำเป็นในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กฉันนั้น "เมฆเริงรำ สายน้ำร้องเพลง" รวบรวมนิทานจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสมสำ...

 • DSC_0279.JPG
  ในวัยเด็ก พริม สุกแสงฉาย ผู้จัดทำหนังสือนิทานเล่มนี้ในฐานะโครงงานชั้นม. 6 รร. ปัญโญทัย ชื่นชอบการฟังนิทานเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อย้อนกลับไปอ่านนิทานเหล่านั้นเมื่อโตแล้ว ก็รู้สึกอั...

 • DSC_0269.JPG
  แปลและเรียบเรียงโดย ชวิน โพธิวัชร์ ชวิน โพธิวัชร์ คัดสรรนิทานหลากหลายแนวจากชนชาติต่าง ๆ ของจีนมาแปลเป็นภาษาไทย รวบรวมเป็นเล่ม จัดพิมพ์เป็นโครงงานชั้นม. 6 อันเป็นส่วนสำคัญของหลัก...
Visitors: 30,939