หนังสือเพื่อการดูแลเด็ก ๆ ของเราอย่างมีคุณภาพ

        จากสภาวะที่เกิดขึ้นกับเด็กในขณะนี้ ทั้งเรื่องระบบการศึกษา วิธีการเรียนการสอนที่เด็กได้รับ รวมทั้งผลกระทบจากกระแสวัตถุนิยมที่ถาโถมใส่เราอยากรุนแรง ทำให้เด็กต้องแก่งแย่งแข่งขันกันไขว่คว้าแสวงหาทางวัตถุอย่างหนักหน่วง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เราจะปกป้องเด็ก ๆ ของเราจากสภาวะเช่นนั้นได้อย่างไร?

        ความตระหนักรู้และความเข้าใจของผู้ใหญ่ ต่อธรรมชาติอันละเอียดอ่อนของเด็ก จะช่วยให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีพัฒนาการที่ดี ที่เหมาะสมและมีความสุข สามารถปกป้องเด็ก ๆ จากสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ได้ การเลี้ยงดูเด็ก ๆ คือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่สำคัญมากของผู้ใหญ่ การเลี้ยงดูเด็ก ๆ อย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนามนุษย์

หนังสือเพื่อการดูแลเด็ก ๆ เหล่านี้จึงเป็นขุมทรัพย์ของผู้ใหญ่ ที่

  • ต้องการเข้าใจธรรมชาติของเด็ก ๆ
  • ต้องการเห็นเด็ก ๆ มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมไปตามวัยอย่างมีความสุข
  • ต้องการปกป้องเด็ก ๆ จากสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ
  • ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  • ต้องการเลี้ยงดูเด็ก ๆ อย่างถูกต้อง
  • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์

โปรดทราบ

        รายได้จากการขายหนังสือทั้งหมดเป็นของ รัถยาคม ผู้จัดทำหนังสือ และผู้เผยแพร่การศึกษาวอลดอร์ฟบนพื้นฐานมนุษยปรัชญา ติดต่อ waldorfthai@hotmail.com


 • DSC_0297.JPG
  ในยุคสมัยใหม่ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมของเด็ก ผู้ใหญ่เราจะรื้อฟื้นรังสรรค์สภาพแวดล้อมและวิถีที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เข...

 • DSC_0293.JPG
  การเข้าใจสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น จะช่วยให้เราเข้าใจสภาวะและสิ่งที่เขาเผชิญในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการก้าวพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไ...

 • DSC_0252.JPG
  บันทึกคำบรรยายขณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของปัญโญทัยสำหรับผู้สนใจแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ สู่ความเป็นมนุษย์ผู้สร้างสรรค์Toward Creativity and Humanity จั...

 • DSC_0261.JPG
  Elizabeth M. Gruneliusผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่เมืองสตุทการ์ต ประเทศเยอรมันและเป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านอนุบาลของวอลดอร์ฟ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข...

 • DSC_0265.JPG
  FreyaJaffke ครูอนุบาลผู้มีความจัดเจนและประสบการณ์ยาวนานในโรงเรียนอนุบาลวอลดอร์ฟ ได้บรรยายถึงความสำคัญของงานและการเล่นต่อการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย รากฐานพัฒนาการชีว...

 • DSC_0255.JPG
  ทุกวิชาในหลักสูตรวอลดอร์ฟเริ่มต้นและจบลงด้วยมนุษย์ การเรียนรู้เป็นโภชนาการหล่อเลี้ยงทั่วทุกส่วนของเด็ก กระบวนการจะผ่านทั้งหัวใจและมือ ควบคู่ไปกับสมอง เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ...

 • DSC_0248.JPG
  จากคำบรรยายของรูดอล์ฟ สไตเนอร์เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ให้ความเข้าใจในระดับลึกซึ้งถึงแก่นแก่ผู้อ่านที่สนใจใคร่ขบคิด โดยที่สาระของคำบรรยายลึกซึ้ง และต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ...
Visitors: 31,412