ชุด Kit โนม - วัสดุเพื่องานสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง

วัสดุในการทำโนม พร้อมด้วย Pattern และขั้นตอนอย่างละเอียด ลูกค้าสามารถนำวัสดุไปทำเองได้ง่าย ๆ และสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำของเล่นตามเรื่องราวแห่งจินตนาการของตนเอง

สามารถเลือสีเองได้ตามใจชอบ โดยเลือกจากเมนู โนมเดี่ยว


  • DSC_0140.JPG
    วัสดุในการทำโนม พร้อมด้วย Pattern และขั้นตอนอย่างละเอียด ลูกค้าสามารถนำวัสดุไปทำเองได้ง่าย ๆ และสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำของเล่นตามเรื่องราวแห่งจินตนาการของตนเอ...

  • DSC_0143.JPG
    วัสดุในการทำโนม พร้อมด้วย Pattern และขั้นตอนอย่างละเอียด ลูกค้าสามารถนำวัสดุไปทำเองได้ง่าย ๆ และสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำของเล่นตามเรื่องราวแห่งจินตนาการของตนเอ...
Visitors: 30,994