บทความส่งเสริมพัฒนาการ

บทความส่งเสริมพัฒนาการเหล่านี้ เป็นบทความที่คัดย่อมาจากหนังสือต่าง ๆ ที่เราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในเรื่องการดูแลเด็ก ๆ ของเราให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมไปตามวัย

หนังสือส่วนใหญ่ที่นำมาคัดย่อ เราได้นำมาจำหน่ายในร้าน Simple Toys แล้ว โดยรายได้ทั้งหมดจะส่งคืนให้ รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุษยปรัชญา


 • DSC_0265.JPG
  จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

 • DSC_0266.JPG
  จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

 • Playing4.JPG
  จากหนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิต งานและการเล่นในช่วงปฐมวัย จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก Work and Play In Early Childhood โดย Freya Jaffke รัถยาคม สถาบันเพื่อการศึกษาแนววอลดอร์ฟและมนุ...

 • DSC_0255.JPG
  จากหนังสือ โรงเรียนวอลดอร์ฟ ศิลปะการสอนที่มีชีวิต จันทร์เพ็ญ พันธุ์โอสถ แปลจาก TEACHING AS A LIVELY ART โดย Marjorie Spock “เด็กคือศิลปินโดยสัญชาตญาณ” “...สำหรับเ...
Visitors: 31,552