โนมท้องฟ้า ชุด 4 สี

โนมท้องฟ้า ชุด 4 สี 4 ปรากฏการณ์ ชุดเด็กชายหรือเด็กหญิง

ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เด็กรู้จักกันอยู่แล้ว แต่อาจไม่ได้สังเกตุหรือทำความรู้จักเท่าที่ควร โนมชุดนี้จะช่วยสอนให้รู้จัก คุ้นเคย และปลูกฝังให้รักและเคารพต่อธรรมชาติ

ส่วนประกอบ / ขนาด

  • ไม้ยางพารา
  • ผ้าสักหลาด (Acrylic felt)
  • ไหมพรม
  • น้ำยาเคลือบไม้ธรรมชาติ
  • สีน้ำ
  • ขนาดรวมเสื้อผ้าโดยประมาณ ก. x ส. = 2.5 x 10 เซนติเมตร
Visitors: 31,413